Minavto

Przedsiębiorstwo zagraniczne      Sp. z o.o.«Minavto»

Przedsiębiorstwo zagraniczne Sp. z o.o.«Minavto», (Niemiecka spółka holdingowa «GM Тес») od 2000 roku jest producentem precyzyjnych części dla przemysłu motoryzacyjnego zachodniej Europy i Unii Celnej. Produkty Sp. z o.o. "Minavto" odnosi się do normy międzynarodowej ISO 9001:2008.

Działalność produkcyjna odbywa się na trzech obszarach:

- obróbka metali

- obróbka tworzyw sztucznych,

- montaż wyrobów z tworzyw sztucznych

 

Firma zatrudnia 250 osób.

Powierzchnia produkcji wynosi 4000 m2.

«Minavto»

POCZĄTEK STRONY Projekt i opracowanie strony internetowej :: iT-eLab
(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter24677156 = new Ya.Metrika({id:24677156, webvisor:true, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");